praktijkmodules Turnhout

PRAKTIJKMODULES TURNHOUT

MODULE INTERACTIE
Deel uitmaken van een ‘scenius’ draait niet om hoe intelligent of getalenteerd je bent, maar om de ideeën die je deelt, de connecties die je maakt. Individuen die in een productieve community terechtkomen zullen bloeien en hun beste werk produceren. Interactie gaat over interdisciplinariteit, connectie met andere beleidsdomeinen: vb. DKO, diversiteit en participatie, jeugd, welzijn, ondernemen…, samenwerkingen… Kortom, waar talent groeit door een arsenaal aan verbindingen en kruisbestuivingen.

De Vaart verjaart

In 2016 was het 150 jaar geleden dat het kanaal Dessel - Schoten werd gegraven. Een tijdelijke intergemeentelijke samenwerking leidde alles in goede banen. Ook Turnhout vierde mee met heel wat artistieke activiteiten in en rond de feestboot Brauhaus en een artistiek fietstraject met kunst in de publieke ruimte ‘De vaART'. Spreker: Bob Van den Bosch

Turnhout by Night

Turnhout by Night evolueerde van een avondwandeling voor stevige stappers naar een belevingswandeling voor een ruim publiek. Unieke plekken en artistieke interventies van lokaal talent zorgen mee voor dit succes. Spreker: Kristien Sysmans

De Schreeuw

De Schreeuw brengt muziek, dans, theater en beeldende kunst van mensen met en zonder beperking. Niet om te tonen wat deze mensen allemaal kunnen, maar wel om jullie te laten voelen dat we samen heel veel kunnen..
Spreker: Christine Huyghens

JONG VAN HART - BLDGRPK

Jong van Hart is een sociaal & artistiek ouderenproject van BLDGRPK: een Koppig, Konstruktiek Kempens Kunsten Kollektief met volgende missie: "Dat mensen elkander ontmoeten is ons hoogste goed."
Spreker: Tom De Ridder

Collectief Dichterbij

Collectief Dichterbij is een Turnhouts poëzievereniging die enerzijds poëzie in Turnhout probeert te promoten en anderzijds jonge artiesten podiumkansen wil geven om ervaring op te doen. Elk seizoen geven zij zo tussen de 50 en de 70 jonge artiesten kansen. Spreker: Sam Hoeck

DINAMO

DINAMO woont in de Warande Turnhout. DINAMO biedt vorming voor volwassenen aan, gerealiseerd door vrijwillige deskundigen en lesgevers. De activiteiten die ze organiseren stimuleren het ontstaan van sociale netwerken en allerhande samenwerkingsverbanden. spreker: Jolien Smits

MODULE RUIMTE
Om Scenius te creëren is er nood aan een veilige plek voor kunstenaars, een plek die een (letterlijke) buffer is voor de omgeving, een plek waar ontmoeting en vrijheid centraal staat. Het gaat om letterlijke (infrastructuur, tijdelijke invullingen) en figuurlijke ruimte (eigenaarschap) om je ding te doen.

De Academie

De Academie is een tijdelijke invulling in de voormalige Academie voor Beeldende Kunst. Als pop-up combineert De Academie een horecafunctie, aangevuld met een artistieke invulling onder leiding van Creative Factory. Spreker: Mathias Baeten

Tijdelijke invullingen stationsomgeving Turnhout

In het stadsvernieuwingsproject SLIM Turnhout wordt er reeds enkele jaren geëxperimenteerd met tijdelijke invullingen zoals de Panorama Zomerbar en De Bakkerij. Spreker: Bert Willems

Creative Factory

Atelier en expo-ruimte voor beginnende beeldende kunstenaars, organiseert expo’s, atelierbezoeken en programma Jonge Wolven voor net afgestudeerden.
Spreker: Peter Maene

Wollewei goes The Box

Wollewei onderneemt stimuleert creatieve ondernemende jongeren en palmde vorig jaar een maand een plug and play handelspand in, nl. The Box. Creatieve ondernemers kunnen er zes weken lang experimenteren in een winkelpand. Spreker: Bastiaan Quets & Dien Haemouts

Theater STAP zit krap

Theater Stap is een professioneel theatergezelschap dat voorstellingen maakt waarin mensen met een mentale beperking centraal staan. Vandaag wil Theater Stap een leegstaand KSA-gebouw midden in de wijk een invulling geven, en gaan ze via crowdfunding op zoek naar middelen. Spreker: Marc Bryssink