Over

EEN SCENIUS VOOR LOKAAL ARTISTIEK TALENT?

De vergrote autonomie van lokale besturen biedt kansen om bewust eigen accenten te leggen in de beleidsvoering, ook voor lokaal artistiek talent.
Zo’n 2 miljoen kunstenaars zijn er, verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Dit betekent dat 1 op de 3 Vlamingen kunst maakt in de vrije tijd. Ze schrijven, dansen, musiceren, schilderen, fotograferen, acteren, experimenteren & programmeren er op los. Ze vinden gelijkgezinden in de buurt, in ateliers, verenigingen, deeltijds kunstonderwijs, het jeugdhuis, in tijdelijke collectieven en ook online. Ze duiken in los/vast verband op bij evenementen, festivals, wedstrijden en vormingen en dragen bij tot een warme en creatieve samenleving.
Nieuwe experimentele samenwerkingsvormen brengen een lawine aan initiatieven en ideeën voort. Tijdelijke invullingen zijn niet toevallig dé broedplaatsen van al dat talent en experiment. En een nieuwsgierig publiek participeert gretig aan dat nieuwe aanbod. Tijdelijkheid, autonomie, eigenaarschap, bottom-up en DIY lijken wel de nieuwe modewoorden geworden. De grenzen tussen artistieke genres en rollen vervagen, en de sterkste praktijken zijn vaak een kruisbestuiving tussen meerdere maatschappelijke domeinen.
Als lokale overheid is het niet altijd eenvoudig om al deze types kunstenaars & initiatieven te vinden, hun potentieel te ondersteunen, en de beleidsvoering (flexibel) af te stemmen op de actuele noden.
Hoe ziet die ideale beleidsomgeving er uit?
Daarvoor laten we ons inspireren door muzikant/producer/kunstenaar Brian Eno. In 2009 ontwikkelde hij een nieuw concept, Scenius. Daarbij gaat hij ervan uit dat de grote genieën hun succes niet alleen te danken hebben aan hun individuele talent en doorzettingsvermogen, maar ook aan het gedeelde talent van de creatieve omgeving waarin ze zich bevinden. Deze community laat talent groeien door een gedeelde intelligentie verkregen via interactie, ruimte en vrijheid. Daarom praat hij liever niet over Genius (een Genie), maar over Scenius (een ‘Scenie’).
Interactie. Deel uitmaken van een scenius draait niet om hoe intelligent of getalenteerd je bent, maar om de ideeën die je deelt, de connecties die je maakt. Individuen die in een productieve community terechtkomen zullen bloeien en hun beste werk produceren. Daarvoor is het belangrijk goed te weten waar de verschillende doelgroepen zitten en om ze zoveel mogelijk met elkaar te verbinden en die interactie uit te lokken.

Ruimte. Kunstenaars hebben nood aan een veilige plek, een plek die een (letterlijke) buffer is voor de omgeving, een plek waar ontmoeting en diversiteit centraal staan en waar experiment en risico de norm is.
Vrijheid. Artistiek talent heeft vrijheid nodig. Die (beleidsmatige) vrijheid gaat gepaard met de mogelijkheid tot inspraak, de mogelijkheid tot financiële ondersteuning (voor elk zot idee) en een bestuur dat klaar is om het artistiek talent van morgen een plek te geven in hun beleid.

KUNST BUITEN-SESSIES ROND RUIMTE, INTERACTIE EN VRIJHEID

In het programma van de sessies vormen de  Sceniusconcepten ruimte, interactie en vrijheid de rode draad. Met de praktijkmodules bieden we in de voormiddag verse verhalen uit gaststad en regio, gegroepeerd rond ruimte of interactie, met ruimte voor vragen en debat. In de namiddag bieden de keuzeateliers rond vrijheid frisse ideeën om al dat artistieke talent de juist ondersteuning te bieden: van subsidiemogelijkheden, tot cityevents en actuele werkmethodes, alles komt aan bod. De gaststad biedt bovendien inkijk in eigen beleid.
Check de locaties en programma’s voor Sint-Niklaas, Waregem en Turnhout en schrijf in. 
Naar aanleiding van de lokale verkiezingen bundelen we alvast heel wat tips en instrumenten om het lokale beleid voor artistiek talent verder vorm te geven. Check alle info hier.  Met de handige Panache-tool kun je alvast kennis maken op de sessies.

VOOR WIE? 

Werk je bij een cultuurdienst, vrijetijdsdienst, dienst evenementen, cultuurcentrum, bibliotheek, academie, jeugdhuis of jeugddienst, kunsteducatieve organisatie of andere cultuuractor? Ben je actief in participatie, welzijn of ondernemerschap? Of ben je lokale beleidsmaker? Iedereen die lokaal artistiek talent (mee) ondersteunt is van harte welkom op onze tweede super-de-luxe editie.

ER BIJ ZIJN?

Check de locaties en programma’s voor Sint-Niklaas, Waregem en Turnhout en schrijf in. Laat via FB weten dat je er bij zal zijn in Sint-NiklaasWaregem of Turnhout. Gebruik #kunstbuiten op sociale media.