Dit waren de KUNST BUITEN-sessies 2018

Drie KUNST BUITEN-sessies, met deelnemers uit 71 gemeenten, met 38 lokale praktijkvoorbeelden, 3 gaststeden en 100% geloof in de kracht van lokaal artistiek talent!
Het uitgangspunt van deze inspiratiedagen was om lokaal artistiek talent, dat vandaag in collectieven, vanuit tijdelijke invullingen, in academies, jeugdhuizen, verenigingen, groepen en vaak individueel actief is te tonen, en na te gaan hoe ze het beste ondersteund kunnen worden. Samen met de drie gaststeden selecteerden we een staalkaart van mooie initiatieven uit stad en regio. Het werd een prachtige parade van heel divers talent, gepassioneerde verhalen en vernieuwende methodieken voor events, doelgroepen en disciplines. En ook de subsidiemogelijkheden werden niet uit het oog verloren. Maar vooral waren het drie dagen van ontmoeting, kennismaking en inspiratie opdoen. 
Pepijn Kennis van Toestand zorgde telkens voor een aftrapper van formaat. Jarenlange concrete ervaring in het Brusselse met tijdelijke invullingen en artistiek & maatschappelijk engagement in samenwerking met de buurt resulteerde in de publicatie van Leegstond.
Onze grote dank gaat uit naar de gaststeden, alle praktijksprekers en begeleiders van de ateliers. Dank ook aan iedereen die de evaluatie invulde, met jullie praktische tips kunnen we zeker verder. Alle presentaties van de sessies, ook van de keynote en het lokale cultuurbeleid, vind je per sessie via onderstaande linken. Ook benieuwd naar de foto’s en aftermovie?

De info van de keuzeateliers van de amateurkunstenorganisaties vind je hier terug. 

ONZE HOOP?
Dat lokaal beleid & de verschillende artistieke projecten & methodieken elkaar vonden. 
Dat het lokaal beleid meer zicht heeft op de noden van hun nieuwe en divers georganiseerde kunstenaars.
Dat het lokaal beleid een pad uitstippelt om ook deze artistieke praktijken warm te omkaderen. 

Dat er een gemeenschappelijke taal gevonden is om samenwerkingen op te zetten.
Dat de neuzen in dezelfde richting staan en wijzen naar een duurzaam lokaal cultuurbeleid.
Een beleidsomgeving creëren die artistieke bottom-up initiatieven ten volle kansen geeft en die flexibel genoeg is om actuele noden te ondersteunen, dat is de uitdaging die we samen willen aangaan. We gaan hiervoor aan de slag met het begrip Scenius.
Lees hier over dit nieuwe begrip en de achterliggende visie.
Velen zongen er al over en waarschijnlijk heb je het ook al horen waaien…maar vanaf januari 2019 stopt het Forum voor Amateurkunsten haar activiteiten. Onze subsidie wordt stopgezet vanaf begin volgend jaar. De middelen gaan over naar een nieuw steunpunt voor bovenlokaal cultuurwerk, waar ook de ondersteuning van amateurkunsten deel van zal uitmaken. Als resultaat van de bovenbouwoefening wordt het huidige takenpakket van het Forum uitgesplitst over twee organisaties. Enerzijds naar het nieuwe steunpunt bovenlokaal cultuurwerk, anderzijds naar De Federatie (belangenbehartiging).
Pas vanaf januari 2019 schiet het nieuwe steunpunt echt uit de startblokken. Surf dan zeker eens naar www.cultuurbovenlokaal.be voor meer info en contactgegevens.