20/11 St-NIKLAAS
22/11 WAREGEM
27/11 TURNHOUT

Met de KUNST BUITEN!-sessies op 20, 22 en 27 november willen we lokale besturen inspiratie bieden om artistieke bottom-up initiatieven warm te omkaderen. Aandacht voor ruimte, interactie en een flexibel beleidskader zijn daarbij onmisbare ingrediënten, en dragen bij tot een sterke lokale artistieke ‘scene’. Toestand vzw zorgt voor een stevige voorzet. Laat je helemaal onderdompelen in Sint-Niklaas, Waregem of Turnhout!
SINT-NIKLAAS-INSCHRIJFLINK
WAREGEM-INSCHRIJFLINK
TURNHOUT-INSCHRIJFLINK
KUNST BUITEN? 
Tijdelijkheid, autonomie, eigenaarschap, experiment, bottom-up en DIY lijken wel de nieuwe modewoorden geworden, ook op vlak van lokale artistieke initiatieven. De grenzen tussen artistieke genres en rollen vervagen, en de sterkste nieuwe praktijken zijn vaak een kruisbestuiving tussen meerdere maatschappelijke domeinen en initiatiefnemers. Jonge, nieuwe kunstenaars werken vaak ook buiten de klassieke verenigingsvormen.

Als lokale overheid is het niet altijd eenvoudig om deze nieuwe kunstenaars & initiatieven te detecteren, hun potentieel te ondersteunen, en de beleidsvoering (flexibel) af te stemmen op de actuele noden. KUNST BUITEN gaat mee op zoek naar actuele voorbeelden uit de drie gaststeden en hun regio.

Een beleidsomgeving creëren die artistieke bottom-up initiatieven ten volle kansen geeft en die flexibel genoeg is om actuele noden te ondersteunen, dat is de uitdaging die we samen willen aangaan. We gaan hiervoor aan de slag met het begrip Scenius. Lees hier over dit nieuwe begrip.

VOOR WIE?
Werk je bij een cultuurdienst, vrijetijdsdienst, dienst evenementen, cultuurcentrum, bibliotheek, academie, jeugdhuis of jeugddienst, kunsteducatieve organisatie of andere cultuuractor? Ben je actief in participatie, welzijn of ondernemerschap? Of ben je lokale beleidsmaker? Iedereen die lokaal artistiek talent (mee) ondersteunt is van harte welkom op onze tweede super-de-luxe editie.

PROGRAMMA
* Toestand vzw opent de dag met een stevige voorzet rond fysieke ruimte als hefboom voor maatschappelijk engagement en artistieke praktijk 
* Leer de do’s en don’ts kennen van tientallen lokale praktijkverhalen uit gaststeden en regio. 
* Gaststeden Sint-Niklaas, Waregem en Turnhout en partnerorganisaties bieden je een unieke inkijk in hun beleid.
* Maak ook kennis met instrumenten, eventformats en methodes om jouw beleid verder vorm te geven.
* Verneem meer over de ondersteuning van bovenlokale culturele projecten vanuit de Vlaamse overheid.
* En krijg exclusief up-to-date nieuws over het nieuwe steunpunt voor bovenlokaal cultuurwerk!
PRAKTISCH
Kies je locatie en schrijf in. Laat via FB weten dat je er bij zal zijn in Sint-Niklaas, Waregem of Turnhout. Gebruik #kunstbuiten op sociale media. Deelnemen kost 20 euro.